امروز
22 تیر 1399 Jul 12 2020

بخشنامه 15 سال 96 - اعلام فهرست محصولات تولیدی استاندارد شده

بخشنامه 15 سال 96 - اعلام فهرست محصولات تولیدی استاندارد شده

بخشنامه 15 سال 96 - اعلام فهرست محصولات تولیدی استاندارد شده

خلاصه:

بخشنامه 15 سال 96 - اعلام فهرست محصولات تولیدی استاندارد شده شرکتهای پترو پالایش کیان اسپادانا و..... 30/1/1396 - 28574/96

بخشنامه 15 سال 96 - اعلام فهرست محصولات تولیدی استاندارد شده

بخشنامه 15 سال 96 - اعلام فهرست محصولات تولیدی استاندارد شده شرکتهای پترو پالایش کیان اسپادانا و.....
تاریخ: 30/1/1396
شماره: 28574/96
پیرو بخشنامه شماره 137559/95/262 مورخ 1/8/95 موضوع اعلام فهرست اسامی 224 شرکت صادر کننده نفتی که محصولات آنها استاندارد سازی شده است، ...لینک بخشنامهاخبار