امروز
31 شهریور 1399 Sep 21 2020

بخشنامه 156 سال 95 - دستورالعمل بررسی و ثبت ارزش در سیستم TSC

بخشنامه 156 سال 95 - دستورالعمل بررسی و ثبت ارزش در سیستم TSC

بخشنامه 156 سال 95 - دستورالعمل بررسی و ثبت ارزش در سیستم TSC

خلاصه:

بخشنامه 156 سال 95 - دستورالعمل بررسی و ثبت ارزش در سیستم TSC 2/5/1395 - 79888/95 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 156 سال 95 - دستورالعمل بررسی و ثبت ارزش در سیستم TSC

بخشنامه 156 سال 95 - دستورالعمل بررسی و ثبت ارزش در سیستم TSC
تاریخ: 2/5/1395
شماره: 79888/95
در راستای دستورات موکد مقام محترم ریاست کل گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص تسریع در امر ترخیص کالا و پیرو بخشنامه شماره... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار