امروز
5 خرداد 1399 May 25 2020

بخشنامه 158سال 96 - تمدید خروج موقت وسایط نقلیه غیر موتوری

بخشنامه 158سال 96 - تمدید خروج موقت وسایط نقلیه غیر موتوری

بخشنامه 158سال 96 - تمدید خروج موقت وسایط نقلیه غیر موتوری

خلاصه:

بخشنامه 158 تمدید خروج موقت وسایط نقلیه غیر موتوری 96/650844 1396/6/29

بخشنامه 158سال 96 - تمدید خروج موقت وسایط نقلیه غیر موتوری

بخشنامه 158 سال 96 - بلامانع بودن تمدید خروج موقت تریلر و نیمه تریلر های فاقد شماره انتظامی به مدت سه ماه ( تا پایان آذر ماه سال 1396)
تاریخ: 29/6/1396
شماره:650844/96
پیرو بخشنامه شماره 222116/96/76 مورخ 31/3/96 موضوع استمهال خروج موقت وسایط نقلیه غیر موتوری (تریلر و نیمه تریلر) فاقد شماره نیروی انتظامی اعلام می دارد: انجام تشریفات خروج موقت وسایط نقلیه غیر موتوری فاقد شماره نیروی انتظامی، به مدت سه ماه(تا پایان آذر ماه 96) با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه بلامانع است. ضمناً مطابق بخشنامه صدر الاشاره و به منظور جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی و فراهم شدن امکان انطباق و کنترل دقیق کالا در زمان برگشت، لازم است نسبت به الصاق پلمپ شماره دار به قسمت های مختلف وساط نقلیه اقدام و شماره پلمپ هایی مذکور را نیز در اظهار نامه و پروانه گمرکی مربوطه ذکر نمایند.
لذا دستور فرمایید مراتب را به کلیه واحد ها و گمرکات تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.
 اخبار