امروز
7 خرداد 1399 May 27 2020

بخشنامه 16 سال 96 - اعلام ارزش انواع ماشین آلات راهسازی BOMAG مدل سال 2017

بخشنامه 16 سال 96 - اعلام ارزش انواع ماشین آلات راهسازی BOMAG مدل سال 2017

بخشنامه 16 سال 96 - اعلام ارزش انواع ماشین آلات راهسازی BOMAG مدل سال 2017

خلاصه:

بخشنامه 16 سال 96 - اعلام ارزش انواع ماشین آلات راهسازی BOMAG مدل سال 2017 👈 توضیح این ارزشها پایه است و ارزش آپشن ها باید اضافه شود. 2/2/1396 - 31515/96 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 16 سال 96 - اعلام ارزش انواع ماشین آلات راهسازی BOMAG مدل سال 2017

بخشنامه 16 سال 96 - اعلام ارزش انواع ماشین آلات راهسازی BOMAG مدل سال 2017
👈 این ارزشها پایه است و ارزش آپشن ها باید اضافه شود.
تاریخ: 2/2/1396
شماره: 31515/96
در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسه 642 مورخ 24/12/95 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزش انواع ماشین آلات راهسازی BOMAG مدل سال 2017 ساخت آلمان به ... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار