امروز
31 شهریور 1399 Sep 21 2020

بخشنامه 163 سال 96 - توسعه صادرات غیر نفتی

بخشنامه 163 سال 96 - توسعه صادرات غیر نفتی

بخشنامه 163 سال 96 - توسعه صادرات غیر نفتی

خلاصه:

بخشنامه 163 سال 96 - توسعه صادرات غیر نفتی 96/674151 - 1396/7/3

بخشنامه 163 سال 96 - توسعه صادرات غیر نفتی

بخشنامه 163 سال 96 - ابلاغ بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی
تاریخ: 3/7/1396
شماره: 674151/96
به پیوست تصویر مصوبه شماره 75147 مورخ 21/6/96 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی منضم به بسته حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی (15 برگ ضمیمه) ارسال می گردد. لازم به ذکر است که تسهیلات تصریح شده در بند 4-24 بسته ابلاغی صرفاً شامل صادر کنندگان نمونه ملی و استانی بوده و اصلاح متن بند اشاره شده نیز در حال پیگیری می باشد.
لذا دستور فرمایید ضمن اقدام لازم، مراتب را به کلیه واحد ها و گمرکات تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای مفاد آن نظارت مستمر معمول دارند. ... لینک بخشنامه


 
 اخبار