امروز
7 خرداد 1399 May 27 2020

بخشنامه 164 سال 96 - صادرات گیاهان دارویی

بخشنامه 164 سال 96 - صادرات گیاهان دارویی

بخشنامه 164 سال 96 - صادرات گیاهان دارویی

خلاصه:

بخشنامه 164 سال 96 - صادرات گیاهان دارویی 96/680123 - 1396/7/4 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 164 سال 96 - صادرات گیاهان دارویی

بخشنامه 164 سال 96 - اعلام شرایط جدید صادرات گیاهان دارویی (بشرط دست کاشت بودن) و عدم نیاز به اخذ مجوز صادرات برای گُل‌های زینتی ذیل تعرفه 0603
تاریخ: 4/7/1396
شماره: 680123/96
پیرو مفاد بخشنامه های شماره 342651/96/94 مورخ 27/4/96 و 376541/96/101 مورخ 3/5/96 موضوع ضوابط صادرات گیاهان دارویی، صنعتی و عطری به پیوست تصویر رونوشت نامه های شماره 2430/501/96 مورخ 4/6/96 و 2302430/501/96 مورخ 4/6/96 و 2305/501/96 مورخ 28/5/96 معاونت محترم توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی ارسال و اعلام می دارد: ... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

 اخبار