امروز
6 خرداد 1399 May 26 2020

بخشنامه 166 سال 96 - آخرین فهرست محصولات نفتی استاندارد سازی شده

بخشنامه 166 سال 96 - آخرین فهرست محصولات نفتی استاندارد سازی شده

بخشنامه 166 سال 96 - آخرین فهرست محصولات نفتی استاندارد سازی شده

خلاصه:

بخشنامه 166 سال 96 – آخرین فهرست محصولات نفتی استاندارد سازی شده 258 واحد تولیدی 96/697570 - 1396/7/11 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 166 سال 96 - آخرین فهرست محصولات نفتی استاندارد سازی شده

بخشنامه 166 سال 96 – آخرین فهرست محصولات نفتی استاندارد سازی شده (ویرایش جدید شامل محصولات استاندارد سازی شده 258 واحد تولیدی)
تاریخ: 11/7/1396
شماره: 697570/96
ضمن لغو کلیه بخشنامه های قبلی با موضوع فهرست محصولات اسستاندارد سازیی شده واحد های تولیدی فرآورده ها و مشتقات مایع نفت و گاز، به پیوست تصویرنامه شماره 12835/96/ص مورخ 1/7/96 و 12871/96/ص مورخ 2/7/96 معاونت برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص...  لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 اخبار