امروز
12 خرداد 1399 Jun 1 2020

بخشنامه 167 سال 96 - ارزش ماشین آلات راهسازی Hyundai مدل سال 2018

بخشنامه 167 سال 96 - ارزش ماشین آلات راهسازی Hyundai مدل سال 2018

بخشنامه 167 سال 96 - ارزش ماشین آلات راهسازی Hyundai مدل سال 2018

خلاصه:

بخشنامه 167 سال 96 - ارزش ماشین آلات راهسازی Hyundai مدل سال 2018 10/7/1396 - 696200/96 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 167 سال 96 - ارزش ماشین آلات راهسازی Hyundai مدل سال 2018

بخشنامه 167 سال 96 - ارزش ماشین آلات راهسازی Hyundai مدل سال 2018
تاریخ: 10/7/1396
شماره: 696200/96
در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسه شماره 958 مورخ 28/6/96 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزش انواع مدل ماشین آلات راهسازی Hyundai مدل سال 2018 ساخت کشور کره جنوبی.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار