امروز
13 خرداد 1399 Jun 2 2020

بخشنامه 168 سال 96 - اخذ مجوز از دفتر حفاظت لایه اوزن

بخشنامه 168 سال 96 - اخذ مجوز از دفتر حفاظت لایه اوزن

بخشنامه 168 سال 96 - اخذ مجوز از دفتر حفاظت لایه اوزن

خلاصه:

بخشنامه 168 سال 96 - اخذ مجوز از دفتر حفاظت لایه اوزن 96/703574 - 1396/7/12

بخشنامه 168 سال 96 - اخذ مجوز از دفتر حفاظت لایه اوزن

بخشنامه 168 سال 96 - ابلاغ فهرست کالاهای وارداتی مشمول اخذ مجوز دفتر حفاظت لایه اوزن سازمان حفاظت محیط‌ زیست
تاریخ: 12/7/1396
شماره: 703574/96
پیرو بخشنامه شماره 539099/96/132 مورخ 4/6/96 به پیوست تصویر نامه شماره 524/96 مورخ 8/6/96 سازمان حفاظت محیط زیست ارسال می گردد خواهشمند است دستور فرمایید بر اساس نامه فوق الاشاره و رعایت کامل سایر مقررات اقدام نمایند. ... لینک بخشنامه
 
 اخبار