امروز
28 شهریور 1398 Sep 19 2019

بخشنامه 170 سال 97 - اعلام فهرست محصولات استاندارد سازی شده برخی شرکت های تولید کننده پتروشیمی و فرآورده های نفتی جهت صادرات

بخشنامه 170 سال 97 - اعلام فهرست محصولات استاندارد سازی شده برخی شرکت های تولید کننده پتروشیمی و فرآورده های نفتی جهت صادرات

بخشنامه 170 سال 97 - اعلام فهرست محصولات استاندارد سازی شده برخی شرکت های تولید کننده پتروشیمی و فرآورده های نفتی جهت صادرات

خلاصه:

بخشنامه 170 سال 97 - اعلام فهرست محصولات استاندارد سازی شده برخی شرکت های تولید کننده پتروشیمی و فرآورده های نفتی جهت صادرات 21/5/1397 - 600541/97 👈خرید، واردات و ترخیص با تهران پیشرو👉

بخشنامه 170 سال 97 - اعلام فهرست محصولات استاندارد سازی شده برخی شرکت های تولید کننده پتروشیمی و فرآورده های نفتی جهت صادرات

بخشنامه 170 سال 97 - اعلام فهرست محصولات استاندارد سازی شده برخی شرکت های تولید کننده پتروشیمی و فرآورده های نفتی جهت صادرات
تاریخ: 21/5/1397
شماره: 600541/97
پیرو بخشنامه شماره 697570/96/166 مورخ 11/7/96 موضوع اعلام فهرست اسامی 258 شرکت صادرکننده نفتی که محصولات آنها استاندارد سازی شده است، به پیوست تصویرنامه های شماره.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص با تهران پیشرو👉
 
 
 اخبار