امروز
7 خرداد 1399 May 27 2020

بخشنامه 171 سال 96 - پذیرش گواهی مبدأ در ترکیه و ایران

بخشنامه 171 سال 96 - پذیرش گواهی مبدأ در ترکیه و ایران

بخشنامه 171 سال 96 - پذیرش گواهی مبدأ در ترکیه و ایران

خلاصه:

بخشنامه 171 سال 96 - پذیرش گواهی مبدأ در ترکیه و ایران 96/704047 - 1396/7/12

بخشنامه 171 سال 96 - پذیرش گواهی مبدأ در ترکیه و ایران

بخشنامه 171 سال 96 - پذیرش گواهی مبداٌ کالاهای صادره توسط اتاق های بازرگانی ترکیه و ایران صرفاً بصورت الکترونیکی در گمرکات دو طرف
تاریخ: 12/7/1396
شماره: 704047/96
ضمن ارسال تصویر نامه شماره 32593/300/96 مورخ 4/7/96 سازمان توسعه و تجارت در رابطه با تبادل اسناد محصولات صادراتی بین کشور جمهوری اسلامی ایران و ترکیه اعلام می دارد، با توجه به توافقات به عمل آمده در جهت رعایت مفاد موافقت نامه تجارت ترجیحی و تسهیل تبادل کالا های صادراتی در کشور، مقرر شده صرفا گواهی مبدا کالا های صادره توسط اتاق های بازرگانی دو کشور تایید و به صورت الکترونیکی به گمرکات ... لینک بخشنامه
 اخبار