امروز
22 تیر 1399 Jul 12 2020

بخشنامه 172 سال 97 - ابلاغ مهلت واردات برنج تا تاریخ 31 شهریور 1397

بخشنامه 172 سال 97 - ابلاغ مهلت واردات برنج تا تاریخ 31 شهریور 1397

بخشنامه 172 سال 97 - ابلاغ مهلت واردات برنج تا تاریخ 31 شهریور 1397

خلاصه:

بخشنامه 172 سال 97 - ابلاغ مهلت واردات برنج تا تاریخ 1397/06/31 22/5/1397 - 605291/97 👈خرید، واردات و ترخیص با تهران پیشرو👉

بخشنامه 172 سال 97 - ابلاغ مهلت واردات برنج تا تاریخ 31 شهریور 1397

بخشنامه 172 سال 97 - ابلاغ مهلت واردات برنج تا تاریخ 1397/06/31
تاریخ: 22/5/1397
شماره: 605291/97
با توجه به نامه شماره 757/97/م مورخ 10/5/97 معاون محترم توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص واردات برنج، پیرو بخشنامه ردیف 146 سال جاری، اعلام می دارد.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص با تهران پیشرو👉
 
 
 اخبار