امروز
7 خرداد 1399 May 27 2020

بخشنامه 177 سال 96 - عدم معافیت خودروهای نظامی و انتظامی از پرداخت عوارض مربوط به خودروهای فرسوده

بخشنامه 177 سال 96 - عدم معافیت خودروهای نظامی و انتظامی از پرداخت عوارض مربوط به خودروهای فرسوده

بخشنامه 177 سال 96 - عدم معافیت خودروهای نظامی و انتظامی از پرداخت عوارض مربوط به خودروهای فرسوده

خلاصه:

بخشنامه 177 سال 96 - عدم معافیت خودروهای نظامی و انتظامی از پرداخت عوارض مربوط به خودروهای فرسوده 19/7/1396 - 739882/96 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 177 سال 96 - عدم معافیت خودروهای نظامی و انتظامی از پرداخت عوارض مربوط به خودروهای فرسوده

بخشنامه 177 سال 96 - عدم معافیت خودروهای نظامی و انتظامی از پرداخت عوارض مربوط به خودروهای فرسوده
تاریخ: 19/7/1396
شماره: 739882/96
پیرو نامه بخشنامه شماره 562338/96/137 مورخ 8/6/96، به پیوست نامه تصویر نامه شماره 53068/هـ به مورخ 1/7/96 رئیس محترم مجلس شورای اسلامی متضمن رای قطعی در خصوص اصلاح مصوبه شماره 62924/ت 54522 هـ مورخ 24/5/96 و عدم معافیت خودروهای نظامی و انتظامی از پرداخت عوارض مربوط به خودرو های فرسوده ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایند.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 

 اخبار