امروز
7 خرداد 1399 May 27 2020

بخشنامه 178 سال 96 - واردات برنج

بخشنامه 178 سال 96 - واردات برنج

بخشنامه 178 سال 96 - واردات برنج

خلاصه:

بخشنامه 178 سال 96 - واردات برنج 23/7/1396 - 753296/96 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 178 سال 96 - واردات برنج

بخشنامه 178 سال 96 - واردات برنج
تاریخ: 23/7/1396
شماره: 753296/96
با توجه به محدودیت های ابلاغ شده نسبت به واردات برنج از سوی وزارت جهاد کشاورزی مقتضی است دستور فرمایند در زمان محدودیت و عدم امکان ثبت سفارش و ورود برنج به قلمرو گمرکی، واردات برنج از طریق واحد های بسته بندی مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به داخل کشور که صرفاً نسبت به ورود برنج بصورت فله به محدوده منطقه و سپس بسته بندی آن اقدام میکنند در قالب "درصد مجاز قابل ورود" امکانپذیر نمی باشد..... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 اخبار