امروز
22 تیر 1399 Jul 12 2020

بخشنامه 18 سال 97 - مهلت ثبت سفارش و مهلت ورود کالا در رویه های بانکی و غیر بانکی

بخشنامه 18 سال 97 - مهلت ثبت سفارش و مهلت ورود کالا در رویه های بانکی و غیر بانکی

بخشنامه 18 سال 97 - مهلت ثبت سفارش و مهلت ورود کالا در رویه های بانکی و غیر بانکی

خلاصه:

بخشنامه 18 سال 97 - ابلاغ دستورالعمل سازمان توسعه تجارت در خصوص مهلت ثبت سفارش و مهلت ورود کالا در رویه های بانکی و غیر بانکی 23/1/1397 - 55808/97 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 18 سال 97 - مهلت ثبت سفارش و مهلت ورود کالا در رویه های بانکی و غیر بانکی

بخشنامه 18 سال 97 - ابلاغ دستورالعمل سازمان توسعه تجارت در خصوص مهلت ثبت سفارش و مهلت ورود کالا در رویه های بانکی و غیر بانکی
تاریخ: 23/1/1397
شماره: 55808/97
به پیوست تصویر رونوشت نامه شماره 260/100/97 مورخ 5/1/97 سازمان توسعه و تجارت در ارتباط با اجرای ماده 40 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات جهت اجرا در سال 97 به شرح ذیل، ارسال و اعلام می دارد:.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 

 اخبار