امروز
13 خرداد 1399 Jun 2 2020

بخشنامه 180 سال 96 – ترخیص ماشین آلات راه سازی

بخشنامه 180 سال 96 – ترخیص ماشین آلات راه سازی

بخشنامه 180 سال 96 – ترخیص ماشین آلات راه سازی

خلاصه:

بخشنامه 180 سال 96 – ترخیص ماشین آلات راه سازی 24/7/1396 - 759442/95 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 180 سال 96 – ترخیص ماشین آلات راه سازی

بخشنامه 180 سال 96 – ترخیص ماشین آلات راه سازی
تاریخ: 24/7/1396
شماره: 759442/95
پیرو بخشنامه شماره 75480/94/8/124 مورخ 24/4/94 معاون محترم فنی و امور گمرکی بدین وسیله گمرک سهلان به فهرست گمرکات مجاز به ترخیص ماشین آلات راهسازی مستعمل اضافه می گردد. مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت کامل مقررات ابلاغ می گردد....لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار