امروز
5 خرداد 1399 May 25 2020

بخشنامه 183 سال 96 - صادرات برگ اکالیپتوس

بخشنامه 183 سال 96 - صادرات برگ اکالیپتوس

بخشنامه 183 سال 96 - صادرات برگ اکالیپتوس

خلاصه:

بخشنامه 183 سال 96 - بلامانع بودن صادرات برگ اکالیپتوس ذیل تعرفه 12119099 بدون اخذ مجوز وزارت جهاد کشاورزی 25/7/1396 - 772150/96 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 183 سال 96 - صادرات برگ اکالیپتوس

بخشنامه 183 سال 96 - بلامانع بودن صادرات برگ اکالیپتوس ذیل تعرفه 12119099 بدون اخذ مجوز وزارت جهاد کشاورزی
تاریخ: 25/7/1396
شماره: 772150/96
پیرو بخشنامه های شماره 342651/94 -  27 /4/96 و 376541/101 3/5/96 به پیوست تصویر نامه شماره 162187/60 مورخ 19/7/96 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران منضم به نامه شماره 2854/501/96 مورخ 7/7/96 معاونت توسعه بازرگانی و.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

 اخبار