امروز
7 خرداد 1399 May 27 2020

بخشنامه 185 سال 96 - واردات باتری و ذخیره سازی انرژی خودرو

بخشنامه 185 سال 96 - واردات باتری و ذخیره سازی انرژی خودرو

بخشنامه 185 سال 96 - واردات باتری و ذخیره سازی انرژی خودرو

خلاصه:

بخشنامه 185 سال 96 - لزوم اخذ گواهی نمایندگی جهت ثبت ‌سفارش و واردات باتری و ذخیره ‌سازی انرژی خودرو صرفاً برای تعرفه‌های 85071010 و 85071090 26/7/1396 - 772382/96 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 185 سال 96 - واردات باتری و ذخیره سازی انرژی خودرو

بخشنامه 185 سال 96 - لزوم اخذ گواهی نمایندگی جهت ثبت ‌سفارش و واردات باتری و ذخیره ‌سازی انرژی خودرو صرفاً برای تعرفه‌های 85071010 و 85071090 
تاریخ: 26/7/1396
شماره: 772382/96
به پیوست تصویر نامه 18232/210/96 مورخ 13/4/96 (بانضمام) دفتر مقررات صادرات و واردات در خصوص اخذ گواهی نمایندگی جهت ثبت سفارش و واردات باتری و ذخیره سازهای انرژی خودرو و صرفاً برای زیر تعرفه های 85071010 و 85071090 دستور فرمایید در این خصوص..... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 

 اخبار