امروز
12 خرداد 1399 Jun 1 2020

بخشنامه 186 سال 96 - فهرست محصولات استاندارد سازی شده

بخشنامه 186 سال 96 - فهرست محصولات استاندارد سازی شده

بخشنامه 186 سال 96 - فهرست محصولات استاندارد سازی شده

خلاصه:

بخشنامه 186 سال 96 - فهرست محصولات استاندارد سازی شده شرکتهای پتروپالایش آکام و....... 26/7/1396 - 778456/96 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 186 سال 96 - فهرست محصولات استاندارد سازی شده

بخشنامه 186 سال 96 -  فهرست محصولات استاندارد سازی شده شرکتهای پتروپالایش آکام و.......
تاریخ: 26/7/1396
شماره: 778456/96
موضوع: فهرست محصولات استاندارد سازی شده شرکت های پتروپالایش آکام، پترو ایمن سپاهان، صنعت پتروشیمی ری، پتروپالایش کوثر، صنعت قیر هرمزگان، پترو کیمیای صنعت کویر، اطلس سینا شیمی، معماران تجارت آفتاب، پترو فرایند رازی.
 
پیرو بخشنامه شماره 697570/96/166 مورخ 11/7/96 موضوع اعلام فهرست اسامی 258 شرکت صادر کننده نفتی که محصولات آنها استاندارد سازی شده است، به پیوست تصویر نامه هایی شماره 13070/96/ص مورخ 16/7/96 و 13261/96/ص مورخ 25/7/96 معاونت برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع اعلام اسامی شرکت های صدرالذکر که محصولات تولیدی آنها استاندارد سازی شده است به شرح جداول پیوست، ارسال و اعلام می دارد:.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار