امروز
13 خرداد 1399 Jun 2 2020

بخشنامه 187 سال 96 - صادرات اسلاک واکس و فوتس اویل

بخشنامه 187 سال 96 - صادرات اسلاک واکس و فوتس اویل

بخشنامه 187 سال 96 - صادرات اسلاک واکس و فوتس اویل

خلاصه:

بخشنامه 187 سال 96 - عدم شمول ضوابط استاندارد سازی مواد نفتی بر صادرات اسلاک واکس و فوتس اویل 9/7/1396 - 7833976/96 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 187 سال 96 - صادرات اسلاک واکس و فوتس اویل

بخشنامه 187 سال 96 - عدم شمول ضوابط استاندارد سازی مواد نفتی بر صادرات اسلاک واکس و فوتس اویل
تاریخ: 9/7/1396
شماره: 7833976/96
به پیوست تصویر نامه شماره 13138/96/ص مورخ 19/7/96 دفتر مبارزه با قاچاق فرآورده های نفتی و نظارت بر حمل و نقل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع عدم شمول ضوابط استاندارد سازی مواد نفتی بر صادرات اسلاک واکس و فوتس اویل ارسال و اعلام می دارد: صادرات اقلام موصوف مشمول استاندارد سازی موضوع ماده..... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار