امروز
6 خرداد 1399 May 26 2020

بخشنامه 188 سال 96 - ارزش خودرو سواری Foton مدل سال ساخت 2017

بخشنامه 188 سال 96 - ارزش خودرو سواری Foton مدل سال ساخت 2017

بخشنامه 188 سال 96 - ارزش خودرو سواری Foton مدل سال ساخت 2017

خلاصه:

بخشنامه 188 سال 96 - ارزش خودرو سواری Foton مدل سال ساخت 2017 30/7/1396 - 788693/96 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 188 سال 96 - ارزش خودرو سواری Foton مدل سال ساخت 2017

بخشنامه 188 سال 96 - ارزش خودرو سواری Foton مدل سال ساخت 2017
تاریخ: 30/7/1396
شماره: 788693/96
در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و بر اساس فاد صورتجلسه شماره 659 مورخ 298/6/96 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزش انواع خودروهای سواری Foton سال ساخت 2017 ... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 
 اخبار