امروز
13 خرداد 1399 Jun 2 2020

بخشنامه 189 سال 97 – فهرست جدید شرکت های صادرکننده فرآورده های نفتی و پتروشیمی

بخشنامه 189 سال 97 – فهرست جدید شرکت های صادرکننده فرآورده های نفتی و پتروشیمی

بخشنامه 189 سال 97 – فهرست جدید شرکت های صادرکننده فرآورده های نفتی و پتروشیمی

خلاصه:

بخشنامه 189 سال 97 – فهرست جدید شرکت های صادرکننده فرآورده های نفتی و پتروشیمی فهرست جدید شرکت های صادرکننده فرآورده های نفتی و پتروشیمی که محصولات آنها استاندارد سازی شده است. 10/6/1397 - 678828/97 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 189 سال 97 – فهرست جدید شرکت های صادرکننده فرآورده های نفتی و پتروشیمی

بخشنامه 189 سال 97 – فهرست جدید شرکت های صادرکننده فرآورده های نفتی و پتروشیمی
فهرست جدید شرکت های صادرکننده فرآورده های نفتی و پتروشیمی که محصولات آنها استاندارد سازی شده است.
تاریخ: 10/6/1397
شماره: 678828/97
پیرو بخشنامه شماره 697570/96/166 مورخ 11/7/96 موضوع اعلام فهرست اسامی 258 شرکت صادرکننده نفتی که محصولات آنها استاندارد سازی شده است، به پیوست تصویرنامه های شماره..... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 
 اخبار