امروز
22 تیر 1399 Jul 12 2020

بخشنامه 193 سال 97 – صادرات خوراک آبزیان

بخشنامه 193 سال 97 – صادرات خوراک آبزیان

بخشنامه 193 سال 97 – صادرات خوراک آبزیان

خلاصه:

بخشنامه 193 سال 97 – صادرات خوراک آبزیان 13/6/1397 - 697273/97 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 193 سال 97 – صادرات خوراک آبزیان

بخشنامه 193 سال 97 – صادرات خوراک آبزیان
رفع ممنوعیت صادرات خوراک آبزیان و لزوم اخذ مجوز سازمان شیلات برای صادرات آن
تاریخ: 13/6/1397
شماره: 697273/97
پیرو بخشنامه شماره 422529/97/114 مورخ 12/4/97 موضوع ممنوعیت صادرات 18 قلم کالاهای اساسی و ضروری بخش کشاورزی، به پیوست تصویر نامه شماره 3081/501/97 مورخ 7/6/97 معاون.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 
 اخبار