امروز
6 خرداد 1399 May 26 2020

بخشنامه 197 سال 95 - ورود، صدور و معاملات طلا، نقره و پلاتین

بخشنامه 197 سال 95 - ورود، صدور و معاملات طلا، نقره و پلاتین

بخشنامه 197 سال 95 - ورود، صدور و معاملات طلا، نقره و پلاتین

خلاصه:

بخشنامه 197 سال 95 - ورود، صدور و معاملات طلا، نقره و پلاتین 95/104078 - 1395/6/6

بخشنامه 197 سال 95 - ورود، صدور و معاملات طلا، نقره و پلاتین

بخشنامه 197 سال 95 - الحاق یک تبصره به بند الف ماده 6 آیین نامه ورود و صدور و معاملات طلا و نقره و پلاتین و مشروط شدن صادرات به مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت  و بانک مرکزی
تاریخ: 6/6/1395
شماره: 104078/95
موضوع: اضافه شدن یک تبصره به بند الف ماده 6 آیین نامه ورود، صدور و معاملات طلا، نقره و پلاتین
به پیوست تصویر نامه شماره 20950/210/95 مورخ 6/4/95 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران مبنی بر اضافه شدن یک تبصره به بند الف ماده 6 آیین نامه ورود، صدور و معاملات طلا، نقره و پلاتین ارسال و اعلام می دارد: ... لینک بخشنامه
 اخبار