امروز
7 خرداد 1399 May 27 2020

بخشنامه 198 سال 96 - لغو ممنوعيت ورود و صدور كالا

بخشنامه 198 سال 96 - لغو ممنوعيت ورود و صدور كالا

بخشنامه 198 سال 96 - لغو ممنوعيت ورود و صدور كالا

خلاصه:

بخشنامه 198 سال 96 - لغو ممنوعيت ورود و صدور كالا 96/826848 1396/8/7

بخشنامه 198 سال 96 - لغو ممنوعيت ورود و صدور كالا

بخشنامه 198 سال 96 - ابلاغ مصوبه هیئت وزیران در خصوص لغو ممنوعيت ورود و صدور كالاهاي شماره تعرفه (93070000) موضوع بند (2) مندرجات ذيل يادداشت فصل (93) قسمت نوزدهم كتاب مقررات صادرات و واردات
تاریخ: 7/8/1396
شماره: 826848/96
به پیوست تصویر تصویب نامه هیأت وزیران به شماره 92579/ت 54167 ه مورخ 30/7/96 ارسال و اعلام می دارد: مطابق مصوبه موصوف، واردات و صادرات کالا های طبقه بندی شده تحت کد شماره 93070000 مشمول محدودیت مذکور در بند 2 مندرجات ذیل یادداشت فصل 93 کتاب مقررات صادرات و واردات نبوده و نیازی به اخذ مجوز وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح ندارد...... لینک بخشنامه
 اخبار