امروز
7 اسفند 1398 Feb 26 2020

بخشنامه 198 سال 97 - واردات مالت گندم خوراکی و صنعتی عام

بخشنامه 198 سال 97 - واردات مالت گندم خوراکی و صنعتی عام

بخشنامه 198 سال 97 - واردات مالت گندم خوراکی و صنعتی عام

خلاصه:

بخشنامه 198 سال 97 - اعلام شرایط قرنطینه ای واردات مالت گندم جهت مصارف خوراکی و صنعتی بصورت عام از کلیه کشورها 14/6/1397 - 707636/97 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 198 سال 97 - واردات مالت گندم خوراکی و صنعتی عام

بخشنامه 198 سال 97 - واردات مالت گندم خوراکی و صنعتی عام
اعلام شرایط قرنطینه ای واردات مالت گندم جهت مصارف خوراکی و صنعتی بصورت عام از کلیه کشورها
تاریخ: 14/6/1397
شماره: 707636/97
به پیوست تصویر نامه شماره 133609/60 مورخ 21/5/97 دفتر مقررات صادرات و واردات منضم به نامه شماره 2428/502/97 مورخ 13/5/97 وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اعلام شرایط.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 
 اخبار