امروز
7 خرداد 1399 May 27 2020

بخشنامه 20 سال 96 - ارسال کالاهای صادراتی به بازارچه های مرزی سومار

بخشنامه 20 سال 96 - ارسال کالاهای صادراتی به بازارچه های مرزی سومار

بخشنامه 20 سال 96 - ارسال کالاهای صادراتی به بازارچه های مرزی سومار

خلاصه:

بخشنامه 20 سال 96 - عدم ارسال کالاهای صادراتی به غیر از اقلام خوراکی به مقصد بازارچه مرزی سومار تا اطلاع ثانوی 3/2/1396 - 32615/96

بخشنامه 20 سال 96 - ارسال کالاهای صادراتی به بازارچه های مرزی سومار

بخشنامه 20 سال 96 - عدم ارسال کالاهای صادراتی به غیر از اقلام خوراکی به مقصد بازارچه مرزی سومار تا اطلاع ثانوی
تاریخ: 3/2/1396
شماره: 32615/96
با عنایت به نام شماره 1506/1/137 مورخ 30/1/96 مدیر کل محترم گمرکات استان کرمانشاه و نزدیک شدن به ایام شهادت حضرت امام موسی کاظم (ع) و زیارت زائرین از حرمین مطهر کاظمین در کشور عراق، مقتضی است ...لینک بخشنامهاخبار