امروز
12 خرداد 1399 Jun 1 2020

بخشنامه 200 سال 96 - اصلاح اشکالات کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۹۶

بخشنامه 200 سال 96 - اصلاح اشکالات کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۹۶

بخشنامه 200 سال 96 - اصلاح اشکالات کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۹۶

خلاصه:

بخشنامه 200 سال 96 - اصلاح اشکالات کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۹۶ 96/828375 - 1396/8/8 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 200 سال 96 - اصلاح اشکالات کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۹۶

بخشنامه 200 سال 96 - اعلام اصلاح اشکالات کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۹۶
تاریخ: 8/8/1396
شماره: 828375/96
پیرو بخشنامه شماره 629874/96/154 مورخ 25/6/96 به پیوست تصویر نامه شماره 171347/60 مورخ 1/8/96 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران، ... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉 اخبار