امروز
12 خرداد 1399 Jun 1 2020

بخشنامه 200 سال 96 – نحوه بررسي، تطبيق و استفاده از اطلاعات استخراج شده از سامانه‌هاي استخراج اطلاعات مالياتی

بخشنامه 200 سال 96 – نحوه بررسي، تطبيق و استفاده از اطلاعات استخراج شده از سامانه‌هاي استخراج اطلاعات مالياتی

بخشنامه 200 سال 96 – نحوه بررسي، تطبيق و استفاده از اطلاعات استخراج شده از سامانه‌هاي استخراج اطلاعات مالياتی

خلاصه:

بخشنامه 200 سال 96 – دستورالعمل سازمان امور مالياتي كشور درخصوص نحوه بررسي، تطبيق و استفاده از اطلاعات استخراج شده از سامانه‌هاي استخراج اطلاعات مالياتی 22/7/1396 - 517/96 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 200 سال 96 – نحوه بررسي، تطبيق و استفاده از اطلاعات استخراج شده از سامانه‌هاي استخراج اطلاعات مالياتی

بخشنامه 200 سال 96 – دستورالعمل سازمان امور مالياتي كشور درخصوص نحوه بررسي، تطبيق و استفاده از اطلاعات استخراج شده از سامانه‌هاي استخراج اطلاعات مالياتی
تاریخ: 22/7/1396
شماره: 517/96
پیرو دستور العمل شماره 537/93/200 مورخ 28/10/1393 موضوع نحوه برخورد و اقدام در خصوص اطلاعیه های واصله از سامانه استخراج اطلاعات مالیاتی، علیرغم تأکید های مکرر بر اجرای مفاد دستور العمل صدر الذکر طی بخشنامه ها و دستور العمل های متعدد از جمله بخشنامه شماره 26699/230/د مورخ 7/7/1395، شماره 26648/230/د مورخ 6/7/1395، شماره 521/95/230 مورخ 24/11/1395 و شماره 12520/230/د مورخ 14/4/1394، بعضاً مشاهده می شود... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
  اخبار