امروز
13 خرداد 1399 Jun 2 2020

بخشنامه 201 سال 97 - ثبت سفارش و واردات دسته بازی

بخشنامه 201 سال 97 - ثبت سفارش و واردات دسته بازی

بخشنامه 201 سال 97 - ثبت سفارش و واردات دسته بازی

خلاصه:

بخشنامه 201 سال 97 - ثبت سفارش و واردات دسته بازی برای بازی رایانه یا سایر کنسول های بازی در صورت قابلیت ارتباط رادیویی بی سیم منوط به اخذ مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می باشد. 14/6/1397 - 706650/97 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 201 سال 97 - ثبت سفارش و واردات دسته بازی

بخشنامه 201 سال 97 - ثبت سفارش و واردات دسته بازی برای بازی رایانه یا سایر کنسول های بازی در صورت قابلیت ارتباط رادیویی بی سیم منوط به اخذ مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می باشد.
تاریخ: 14/6/1397
شماره: 706650/97
به پیوست تصویر نامه شماره 140449/60 مورخ 28/5/97 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 
 اخبار