امروز
13 خرداد 1399 Jun 2 2020

بخشنامه 202 سال 96 - اصلاح مصوبه اسقاط خودروی فرسوده

بخشنامه 202 سال 96 - اصلاح مصوبه اسقاط خودروی فرسوده

بخشنامه 202 سال 96 - اصلاح مصوبه اسقاط خودروی فرسوده

خلاصه:

بخشنامه 202 سال 96 - اصلاح مصوبه اسقاط خودروی فرسوده 96/849404 - 1396/8/13 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 202 سال 96 - اصلاح مصوبه اسقاط خودروی فرسوده

بخشنامه 202 سال 96 - ابلاغ مصوبه دولت در خصوص اصلاح مصوبه اسقاط خودروی فرسوده
خودروهای نظامی و انتظامی از شرط اسقاط خودرو مستثنی می باشند.
تاریخ: 13/8/1396
شماره: 849404/1396
پیرو بخشنامه های 562338/96/137 مورخ 8/6/96 و 739882/96/177 مورخ 19/7/96، به پیوست تصویر مصوبه شماره 88324/ت 54613ه مورخ 19/7/96 و 90465/ت54745ه مورخ 24/7/96 هیأت محترم وزیران مبنیی بر حذف بند 1 تصویب نامه شماره 62924/54522ه مورخ 24/5/96 مربوط به..... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 اخبار