امروز
28 شهریور 1398 Sep 19 2019

بخشنامه 205 سال 97 - خودداری از ارسال کالاهای صادراتی به مقصد بازارچه مرزی جالق سراوان

بخشنامه 205 سال 97 - خودداری از ارسال کالاهای صادراتی به مقصد بازارچه مرزی جالق سراوان

بخشنامه 205 سال 97 - خودداری از ارسال کالاهای صادراتی به مقصد بازارچه مرزی جالق سراوان

خلاصه:

بخشنامه 205 سال 97 - خودداری از ارسال کالاهای صادراتی به مقصد بازارچه مرزی جالق سراوان (سیستان و بلوچستان) 20/6/1397 - 735451/97 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 205 سال 97 - خودداری از ارسال کالاهای صادراتی به مقصد بازارچه مرزی جالق سراوان

بخشنامه 205 سال 97 - خودداری از ارسال کالاهای صادراتی به مقصد بازارچه مرزی جالق سراوان (سیستان و بلوچستان)
تاریخ: 20/6/1397
شماره: 735451/97
با عنایت به نامه شماره 705382/97 مورخ 14/6/97 گمرک سراوان مبنی بر ممانعت کشور پاکستان از خروج کالا از بازارچه مرزی جالق، دستور فرمایید مراتب را... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 
 اخبار