امروز
5 خرداد 1399 May 25 2020

بخشنامه 207 سال 96 - تردد کامیون تجاری از مرز خسروی

بخشنامه 207 سال 96 - تردد کامیون تجاری از مرز خسروی

بخشنامه 207 سال 96 - تردد کامیون تجاری از مرز خسروی

خلاصه:

بخشنامه 207 سال 96 - تردد کامیون تجاری از مرز خسروی 96/872524 1396/8/16

بخشنامه 207 سال 96 - تردد کامیون تجاری از مرز خسروی

بخشنامه 207 سال 96 - بلامانع بودن تردد کامیون های تجاری تا اطلاع ثانوی از مرز خسروی
تاریخ: 16/8/1396
شماره: 872524/96
پیرو بخشنامه شماره 861511/96/204 مورخ 14/8/96 موضوع اعلام وززارت کشور مبنی بر محدودیت تردد کامیون های تجاری در مبادی مشترک با کشور عراق تا تاریخ 23/8/96 اعلام می دارد:... لینک بخشنامهاخبار