امروز
7 خرداد 1399 May 27 2020

بخشنامه 210 سال 96 - شرکت های دولتی تابع وزارت نفت

بخشنامه 210 سال 96 - شرکت های دولتی تابع وزارت نفت

بخشنامه 210 سال 96 - شرکت های دولتی تابع وزارت نفت

خلاصه:

بخشنامه 210 سال 96 - شرکت های دولتی تابع وزارت نفت 20/8/1396 - 879964/96

بخشنامه 210 سال 96 - شرکت های دولتی تابع وزارت نفت

بخشنامه 210 سال 96 - فهرست شرکت های دولتی تابع وزارت نفت جهت استفاده از تسهیلات بند 3 دستورالعمل اصلاح و بهبود فرآیندهای صادرات، واردات و ترانزیت و معاوضه(سوآپ) نفت و میعانات گازی و فرآورده های نفتی
تاریخ: 20/8/1396
شماره: 879964/96
ضمن اعلام لغو مفاد کلیه بخشنامه های منتهی به بخشنامه شماره 54379/95/94 مورخ 24/3/95 موضوع اعلام فهرست شرکتهای تابعه وزارت نفت، ... لینک بخشنامهاخبار