امروز
7 خرداد 1399 May 27 2020

بخشنامه 212 سال 96 - مقوای گلاسه بیشتر از 250 گرم در متر مربع

بخشنامه 212 سال 96 - مقوای گلاسه بیشتر از 250 گرم در متر مربع

بخشنامه 212 سال 96 - مقوای گلاسه بیشتر از 250 گرم در متر مربع

خلاصه:

بخشنامه 212 سال 96 - مقوای گلاسه بیشتر از 250 گرم در متر مربع 22/8/1396 - 896737/96 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 212 سال 96 - مقوای گلاسه بیشتر از 250 گرم در متر مربع

بخشنامه 212 سال 96 - عدم تسری معافیت مالیات بر ارزش افزوده به مقوای گلاسه با وزن بیشتر از 250 گرم در متر مربع
تاریخ: 22/8/1396
شماره: 896737/96
به پیوست تصویر نامه 1577423/60 مورخ 12/7/96 معاون محترم امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت و نامه 421/267/ص مورخ 8/3/95 معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی در خصوص ... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار