امروز
28 شهریور 1398 Sep 19 2019

بخشنامه 217 سال 97 - فرآیند نمونه برداری فراورده های نفتی

بخشنامه 217 سال 97 - فرآیند نمونه برداری فراورده های نفتی

بخشنامه 217 سال 97 - فرآیند نمونه برداری فراورده های نفتی

خلاصه:

بخشنامه 217 سال 97 - فرآیند نمونه برداری فراورده های نفتی 27/6/1397 - 765386/97 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 217 سال 97 - فرآیند نمونه برداری فراورده های نفتی

بخشنامه 217 سال 97 - فرآیند نمونه برداری فراورده های نفتی
تاریخ: 27/6/1397
شماره: 765386/97
پیرو بخشنامه شماره 502989/97/140 مورخ 1/5/97 موضوع فرآیند نمونه برداری، تنظیم صورتجلسه، پلمب و نگهداری نمونه های... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 

 اخبار