امروز
13 خرداد 1399 Jun 2 2020

بخشنامه 218 سال 97 - واردات پالپ پرتقال و پرک نارنگی

بخشنامه 218 سال 97 - واردات پالپ پرتقال و پرک نارنگی

بخشنامه 218 سال 97 - واردات پالپ پرتقال و پرک نارنگی

خلاصه:

بخشنامه 218 سال 97 - رفع ممنوعیت ثبت سفارش پالپ پرتقال و پرک نارنگی به شماره تعرفه 20083000 27/6/1397 - 767797/97 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 218 سال 97 - واردات پالپ پرتقال و پرک نارنگی

بخشنامه 218 سال 97 - رفع ممنوعیت ثبت سفارش پالپ پرتقال و پرک نارنگی به شماره تعرفه 20083000
تاریخ: 27/6/1397
شماره: 767797/97
پیرو بخشنامه شماره 311034/97/77 مورخ 20/3/97 به پیوست تصویر نامه شماره 151200/60 مورخ 7/6/97 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران منضم به نامه.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 اخبار