امروز
29 مهر 1398 Oct 21 2019

بخشنامه 219 سال 97 – اعلام ممنوعیت فصلی صادرات کیوی

بخشنامه 219 سال 97 – اعلام ممنوعیت فصلی صادرات کیوی

بخشنامه 219 سال 97 – اعلام ممنوعیت فصلی صادرات کیوی

خلاصه:

بخشنامه 219 سال 97 – اعلام ممنوعیت فصلی صادرات کیوی ابلاغ ممنوعیت صادرات کیوی از تاریخ ۳۱ شهریور ماه لغایت 15 مهرماه ممنوعیت صادرات هرساله از 15 تیرماه تا 15 مهرماه 1/7/1397 - 774401/97 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 219 سال 97 – اعلام ممنوعیت فصلی صادرات کیوی

بخشنامه 219 سال 97 – اعلام ممنوعیت فصلی صادرات کیوی
ابلاغ ممنوعیت صادرات کیوی از تاریخ ۳۱ شهریور ماه لغایت 15 مهرماه
ممنوعیت صادرات هرساله از 15 تیرماه تا 15 مهرماه
تاریخ: 1/7/1397
شماره: 774401/97
به پیوست تصویر نامه شماره 30475/100/97 مورخ 27/6/97 معاون محترم وزیر و رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران ارسال و اعلام می دارد:... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 اخبار