امروز
13 خرداد 1399 Jun 2 2020

بخشنامه 22 سال 97 - اصلاح شاخص ها و ضوابط بسته بندی و حمل و نقل میوه و تره بار صادراتی

بخشنامه 22 سال 97 - اصلاح شاخص ها و ضوابط بسته بندی و حمل و نقل میوه و تره بار صادراتی

بخشنامه 22 سال 97 - اصلاح شاخص ها و ضوابط بسته بندی و حمل و نقل میوه و تره بار صادراتی

خلاصه:

بخشنامه 22 سال 97 - اصلاح شاخص ها و ضوابط بسته بندی و حمل و نقل میوه و تره بار صادراتی 25/1/1397 - 56193/97 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 22 سال 97 - اصلاح شاخص ها و ضوابط بسته بندی و حمل و نقل میوه و تره بار صادراتی

بخشنامه 22 سال 97 - اصلاح شاخص ها و ضوابط بسته بندی و حمل و نقل میوه و تره بار صادراتی
تاریخ: 25/1/1397
شماره: 56193/97
پیرو بخشنامه های شماره 490268 مورخ 25/5/96 و 821738 مورخ 6/8/96 موضوع ابلاغ شاخص ها و ضوابط بسته بندی میوه و تره بار صادراتی به پیوست تصویر نامه.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 اخبار