امروز
13 خرداد 1399 Jun 2 2020

بخشنامه 220 سال 96 - فهرست محصولات استاندارد سازی شده

بخشنامه 220 سال 96 - فهرست محصولات استاندارد سازی شده

بخشنامه 220 سال 96 - فهرست محصولات استاندارد سازی شده

خلاصه:

بخشنامه 220 سال 96 - فهرست محصولات استاندارد سازی شده شرکت‌های پارسا ادیب پویا و..... 29/8/1396 - 9238802/96 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 220 سال 96 - فهرست محصولات استاندارد سازی شده

بخشنامه 220 سال 96 - فهرست محصولات استاندارد سازی شده شرکت‌های پارسا ادیب پویا و.....
تاریخ: 29/8/1396
شماره: 9238802/96
موضوع: فهرست محصولات استاندارد سازی شده شرکت های پارسا پویا، پارسا فن آوری ادیب، پترو پالایش آکام، گهر آبادان، پالایش پگاه پرشنگ، کیمیا صنعت کارینا، کیمیا صنعت فردوس، ...
پیرو بخشنامه شماره 697570/96/166 مورخ 11/7/96 موضوع اعلام فهرست اسامی 258 شرکت صادر کننده محصولات نفتی که محصولات آنها استاندارد سازی شده است، ... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار