امروز
6 خرداد 1399 May 26 2020

بخشنامه 224 سال 96 - واردات برنج

بخشنامه 224 سال 96 - واردات برنج

بخشنامه 224 سال 96 - واردات برنج

خلاصه:

بخشنامه 224 سال 96 - ابلاغ ضوابط ثبت سفارش و واردات برنج از ابتدای آذر ماه تا 31 تیرماه سال 97 5/9/1396 - 949795/96 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 224 سال 96 - واردات برنج

بخشنامه 224 سال 96 - واردات برنج
ابلاغ ضوابط ثبت سفارش و واردات برنج از ابتدای آذر ماه تا 31 تیرماه سال 97
تاریخ: 5/9/1396
شماره: 949795/96
پیرو بخشنامه های شماره ردیف 369 مورخ 19/11/95 و 96 مورخ 31/4/96 و 141 مورخ 12/6/96 و 159 مورخ 29/6/96 این مرکز، به پیوست تصویر نامه شماره 192955/60 مورخ 29/8/96 دفتر مقررات صادرات و واردات منضم به ... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 اخبار