امروز
28 شهریور 1398 Sep 19 2019

بخشنامه 299 سال 96 - نحوه طبقه بندی پکيج های گازی دیواری دو منظوره آبگرم بهداشتی، گرمایشی

بخشنامه 299 سال 96 - نحوه طبقه بندی پکيج های گازی دیواری دو منظوره آبگرم بهداشتی، گرمایشی

بخشنامه 299 سال 96 - نحوه طبقه بندی پکيج های گازی دیواری دو منظوره آبگرم بهداشتی، گرمایشی

خلاصه:

بخشنامه 299 سال 96 - نحوه طبقه بندی پکيج های گازی دیواری (دو منظوره آبگرم بهداشتی، گرمایشی) ذیل رديف تعرفه 84191110 23/11/1396 - 1300828/96 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 299 سال 96 - نحوه طبقه بندی پکيج های گازی دیواری دو منظوره آبگرم بهداشتی، گرمایشی

بخشنامه 299 سال 96 - نحوه طبقه بندی پکيج های گازی دیواری (دو منظوره آبگرم بهداشتی، گرمایشی) ذیل رديف تعرفه 84191110
تاریخ: 23/11/1396
شماره: 1300828/96
نطر به اهمیت طبقه بندی صحیح کالا در انجام تشریفات گمرکی تاکید می گردد در طبقه بندی پکيج های گازی دیواری (دو منظوره آبگرم بهداشتی، گرمایشی) با توجه به..... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار