امروز
22 تیر 1399 Jul 12 2020

بخشنامه 23 سال 97 - سرشماری و اعمال مقررات متروکه برای کالاهای مهلت منقضی شده انبارهای اختصاصی

بخشنامه 23 سال 97 - سرشماری و اعمال مقررات متروکه برای کالاهای مهلت منقضی شده انبارهای اختصاصی

بخشنامه 23 سال 97 - سرشماری و اعمال مقررات متروکه برای کالاهای مهلت منقضی شده انبارهای اختصاصی

خلاصه:

بخشنامه 23 سال 97 - سرشماری و اعمال مقررات متروکه برای کالاهای مهلت منقضی شده انبارهای اختصاصی 27/1/1397 - 68559/97 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 23 سال 97 - سرشماری و اعمال مقررات متروکه برای کالاهای مهلت منقضی شده انبارهای اختصاصی

بخشنامه 23 سال 97 - سرشماری و اعمال مقررات متروکه برای کالاهای مهلت منقضی شده انبارهای اختصاصی
تاریخ: 27/1/1397
شماره: 68559/97
با عنایت به گزارش دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد مبنی بر اینکه در حال حاضر امکان گزارش گیری از سامانه جامع امور گمرکی از کالاهای وارده – سرشماری و متروکه، انبارهای اختصاصی تحت کلید آن گمرکات میسر نمی باشد لذا.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 


 اخبار