امروز
12 خرداد 1399 Jun 1 2020

بخشنامه 230 سال 95 - گندم وارداتی

بخشنامه 230 سال 95 - گندم وارداتی

بخشنامه 230 سال 95 - گندم وارداتی

خلاصه:

بخشنامه 230 سال95 - گندم وارداتی 95/6/29 - 95/118265 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 230 سال 95 - گندم وارداتی

بخشنامه 230 - تعیین تکلیف گندم های وارداتی ثبت سفارش شده قبلی وارده شده بعد از اعلام ممنوعیت توسط وزارت جهاد کشاورزی
تاریخ: 29/6/1395
شماره: 118265/95
به پیوست تصویر نامه شماره 38618/210/95 مورخ 21/6/95 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران ...لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 
 اخبار