امروز
12 خرداد 1399 Jun 1 2020

بخشنامه 230 سال 96 - ترخیص خودرو

بخشنامه 230 سال 96 - ترخیص خودرو

بخشنامه 230 سال 96 - ترخیص خودرو

خلاصه:

بخشنامه 230 سال 96 - جلوگیری از ترخیص خودروهایی که ثبت سفارش آنها از تاریخ 1396/04/28 به بعد صادر شده و هرگونه تمدیدیه ثبت سفارش خودرو از تاریخ فوق 8/9/1396 - 965175/96 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 230 سال 96 - ترخیص خودرو

بخشنامه 230 سال 96 - جلوگیری از ترخیص خودروهایی که ثبت سفارش آنها از تاریخ 1396/04/28 به بعد صادر شده و هرگونه تمدیدیه ثبت سفارش خودرو از تاریخ فوق
تاریخ: 8/9/1396
شماره: 965175/96
به پیوست تصویر نامه شماره 200517/60 مورخ 8/9/96 اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ارسال و خواهشمند است دستور فرمایید..... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 اخبار