امروز
13 خرداد 1399 Jun 2 2020

بخشنامه 231 سال 95 - فروشگاه های آزاد و فروش لوازم خانگی حجیم

بخشنامه 231 سال 95 - فروشگاه های آزاد و فروش لوازم خانگی حجیم

بخشنامه 231 سال 95 - فروشگاه های آزاد و فروش لوازم خانگی حجیم

خلاصه:

بخشنامه 231 سال 95 - دستورالعمل اجرایی فروشگاههای آزاد (شاهد) و غیر قابل فروش بودن لوازم خانگی حجیم 29/6/1395 - 118299/95 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 231 سال 95 - فروشگاه های آزاد و فروش لوازم خانگی حجیم

بخشنامه 231 سال 95 - دستورالعمل اجرایی فروشگاههای آزاد (شاهد) و غیر قابل فروش بودن لوازم خانگی حجیم
تاریخ: 29/6/1395
شماره: 118299/95
مرتبط با ماده |230|157| قانون مالیات های مستقیم
موضوع: هماهنگی با اداره گمرک در خصوص اشخاصی که کالاهای وارداتی را به صورت وکالتی یا ظهر نویسی اوراق اشخاص ثالث واگذار می کنند.
بقرار اطلاع واصله تعدادی از وارد کنندگان کالاهای تجاری مالکیت کالاهای موجود خود در گمرک را که هنوز ترخیص نگردیده بموجب وکالتنامه تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی یا بعضا بصورت ظهر نویسی اوراق و اسناد مربوطه به اشخاص ثالث واگذار نموده و از این بابت هیچ گونه مالیاتی پرداخت نمی نمایند. لذا.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

 اخبار