امروز
7 خرداد 1399 May 27 2020

بخشنامه 232 سال 96 - اعلام اقدامات انجام شده در خصوص کالاهای متروکه

بخشنامه 232 سال 96 - اعلام اقدامات انجام شده در خصوص کالاهای متروکه

بخشنامه 232 سال 96 - اعلام اقدامات انجام شده در خصوص کالاهای متروکه

خلاصه:

بخشنامه 232 سال 96 - اعلام اقدامات انجام شده در خصوص کالاهای متروکه 13/9/1396- 982371/96 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 232 سال 96 - اعلام اقدامات انجام شده در خصوص کالاهای متروکه

بخشنامه 232 سال 96 - اعلام اقدامات انجام شده در خصوص کالاهای متروکه
تاریخ: 13/9/1396
شماره: 982371/96
پیرو بخشنامه شماره 873629/96 مورخ 16/8/96 در خصوص تنظیم اظهارنامه برای کلیه کالا های متروکه موجود در آن گمرک مقتضی است گزارشی از اقدامات صورت پذیرفته مشتمل بر:.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

 اخبار