امروز
12 خرداد 1399 Jun 1 2020

بخشنامه 234 سال 96 - آزمایشگاه کیفیت آزمای کردستان

بخشنامه 234 سال 96 - آزمایشگاه کیفیت آزمای کردستان

بخشنامه 234 سال 96 - آزمایشگاه کیفیت آزمای کردستان

خلاصه:

بخشنامه 234 سال 96 - اعلام تایید صلاحیت آزمایشگاه کیفیت آزمای کردستان جهت آزمایش محموله های صادراتی فرآورده‌ها و مشتقات مایع نفت و گاز 13/9/1396 - 987052/96 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 234 سال 96 - آزمایشگاه کیفیت آزمای کردستان

بخشنامه 234 سال 96 - اعلام تایید صلاحیت آزمایشگاه کیفیت آزمای کردستان جهت آزمایش محموله های صادراتی فرآورده‌ها و مشتقات مایع نفت و گاز
تاریخ: 13/9/1396
شماره: 987052/96
به پیوست تصویر نامه شماره 13880/96 ص مورخ 7/9/96 دفتر مبارزه با قاچاق فرآورده های نفتی و نظارت بر حمل و نقل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص اعلام تایید صلاحیت آزمایشگاه کیفیت آزمای کردستان به مدت یک سال.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 

 اخبار