امروز
5 خرداد 1399 May 25 2020

بخشنامه 235 سال 96 - صادرات، واردات، ترانزیت و سوآپ (معاوضه) نفت خام، میعانات گازی، فرآورده ها و مشتقات نفتی

بخشنامه 235 سال 96 - صادرات، واردات، ترانزیت و سوآپ (معاوضه) نفت خام، میعانات گازی، فرآورده ها و مشتقات نفتی

بخشنامه 235 سال 96 - صادرات، واردات، ترانزیت و سوآپ (معاوضه) نفت خام، میعانات گازی، فرآورده ها و مشتقات نفتی

خلاصه:

بخشنامه 235 سال 96 - نحوه اقدام گمرکات اجرایی در خصوص اجرای بند ج ماده 25 دستورالعمل فرآیندهای صادرات، واردات، ترانزیت و سوآپ (معاوضه) نفت خام، میعانات گازی، فرآورده ها و مشتقات نفتی 18/9/1396 - 999733/96 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 235 سال 96 - صادرات، واردات، ترانزیت و سوآپ (معاوضه) نفت خام، میعانات گازی، فرآورده ها و مشتقات نفتی

بخشنامه 235 سال 96 - نحوه اقدام گمرکات اجرایی در خصوص اجرای بند ج ماده 25 دستورالعمل فرآیندهای صادرات، واردات، ترانزیت و سوآپ (معاوضه) نفت خام، میعانات گازی، فرآورده ها و مشتقات نفتی
تاریخ: 18/9/1396
شماره: 999733/96
پیرو بخشنامه شماره 369789/96/98 مورخ 1/5/96 موضوع ابلاغ "دستور العمل اصلاح و بهبود فرآیند های صادرات، واردات، عبور (ترانزیت) و معاوضه (سوآپ) نفت خام، میعانات گازی و فرآورده ها و مشتقات نفتی"،....لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار