امروز
27 آبان 1398 Nov 18 2019

بخشنامه 237 سال 97 - واردات فیلتر های مورد استفاده در تولید دخانیات

بخشنامه 237 سال 97 - واردات فیلتر های مورد استفاده در تولید دخانیات

بخشنامه 237 سال 97 - واردات فیلتر های مورد استفاده در تولید دخانیات

خلاصه:

بخشنامه 237 سال 97 - عدم نیاز به مجوز سازمان غذا و دارو برای واردات فیلتر های مورد استفاده در تولید دخانیات 11/7/1397 - 828720/97 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 237 سال 97 - واردات فیلتر های مورد استفاده در تولید دخانیات

بخشنامه 237 سال 97 - عدم نیاز به مجوز سازمان غذا و دارو برای واردات فیلتر های مورد استفاده در تولید دخانیات
تاریخ: 11/7/1397
شماره: 828720/97
به پیوست نامه شماره 1227808/60 مورخه 16/5/97 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به تصویر نامه شماره.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 اخبار